ARBEIDSRELATERTE KONFLIKTER

I arbeidsrettslige konflikter dreier sakene seg ofte om følgende spørsmål:
• Foreligger det grunnlag for nedbemanning?
• Er oppsigelsen saklig begrunnet?
• Er oppsigelsen lovlig?
• Hva er en rimelig sluttpakke?
• Er formkravene i arbeidsmiljøloven oppfylt?
• Hva innebærer permittering?

Vi bistår både arbeidstaker og arbeidsgiver i arbeidsrelaterte konflikter. Målet er å komme fram til en best mulig løsning for klienten.

ARBEIDSGIVER


For arbeidsgiver kan det være krevende å forholde seg til arbeidsmiljøloven. I oppsigelsessaker erfarer vi at mange, tross et solid grunnlag, ikke når gjennom med oppsigelsen. Som regel skyldes det feil framgangsmåte. Her kan vi hjelpe om vi får komme inn i tidlig fase.

ARBEIDSTAKER


En oppsigelse kan få dramatiske konsekvenser for arbeidstaker. Tap av inntekt, sosialt miljø og sosial status er mye å bære. Særlig belastende er det om arbeidsgiver ikke har opptrådt ryddig. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til arbeidsgiver, som i hovedsak skal ha forsøkt å hjelpe arbeidstaker før en oppsigelse eventuelt inntreffer.
I denne type saker vil arbeidstakere kunne ha krav på fri rettshjelp dersom vilkårene til inntekt og formue er oppfylt.