ARV & TESTAMENTE

For å være sikker på at testamentet ditt blir satt opp riktig, anbefaler vi at du tar kontakt med advokat. Vanlige avklaringer er for eksempel disse:
• Hva har livsarvingene/barna krav på?
• Hva har ektefelle krav på?
• Hva kan jeg fordele i et testament?
• Er testamentet gyldig?
• Kan jeg sitte i uskiftet bo?
• Hva skjer når særkullsbarn og ektefelle ikke er enige?ke er enige?
Det er ofte nødvendig å se testamentet i sammenheng med formuessituasjonen mellom ektefeller. Det vil si at det ofte er nødvendig å opprette ektepakt og testamente for å oppnå det resultat man ønsker. Vi bistår også arvinger som privat oppnevnte bostyrere, eller i tvister om arveoppgjøret.