AVTALE OG KONTRAKTSRETT

Om du oppfyller vilkårene kan du få fri rettshjelp i disse sakene. Vår erfaring er at det kan det være avgjørende for bedrifter å foreta juridiske vurderinger i forkant av for eksempel kontraktsinngåelser. Vi jobber mye med tvister basert på uenighet om oppfylling av kontrakt På dette området, som ellers, er det viktig å ikke komme skjevt ut. Et godt råd tidlig i prosessen kan spare bedriften for store kostnader senere.
Vi ønsker at bedriftene skal ha en lav terskel for å få avklart saker tidlig, samtidig som kostnadene ved å benytte oss skal være forutsigbare.
Ta gjerne kontakt for å diskutere individuelle avtaler som løser akkurat din bedrifts spesielle behov.