BARN & FAMILIERETT

Vi arbeider ofte med barnefordelingssaker og saker der barnevernet iverksetter tiltak overfor foreldrene.

FORELDRETVISTER

Det er ofte mye følelser involvert ved samlivsbrudd, og tvister som oppstår rundt barna. Ved å bruke oss som advokat får du en medspiller du kan stole på, som kan gi deg nøkterne og gode råd under fire øyne. Dette løser ofte tvistene hurtigere, og stiller deg eventuelt bedre om saken må løses ved hjelp av domstolen. Ved et samlivsbrudd er det viktig å bli enige om hvor barna skal bo. Man må også bli enige om hvor mye samvær barna skal ha med den forelder som de ikke bor med etter bruddet. Dette er spørsmål som ofte fører til konflikter foreldrene imellom. I følge barneloven er det avgjørende å komme fram til en ordning til beste for barnet. Dersom saken ikke løser seg i minnelighet, kan den bringes inn for domstolen.

MEKLING

Før saken kan bringes inn for retten må partene først ha forsøkt mekling ved det lokale familievernkontoret. Dersom saken kommer for retten vil domstolen ofte oppnevne en sakkyndig som vil kunne komme med nyttige innspill i saken. Slike saker blir ofte løst i forhandlinger mens saken står for retten, altså før det blir rettsak utav det.

NÅR BARNEVERNET GRIPER INN

Inngrep fra barnevernet er alvorlig og strengt lovregulert. Barnevernet har plikt til å forsøke å hjelpe barn ved minst mulig alvorlige tiltak. Det skal derfor forsøkes hjelpetiltak før man for eksempel kan plassere et barn ute av hjemmet i strid med foreldrenes samtykke. Dersom barnevernet bruker tvangsbestemmelser, har du krav på gratis advokat for å få prøvd saken i fylkesnemnda og eventuelt domstolen. Vi anbefaler alle som settes i en slik situasjon om å få undersøkt lovligheten i tiltaket.
Om du oppfyller vilkårene kan du få fri rettshjelp i disse sakene.