BOSTYRER

I Advokatfirma Øglænd & Co. påtar vi oss også oppdrag som privat eller offentlig oppnevnt bostyrer til skifte av dødsboet.
Ikke sjelden oppstår det tvister rundt skifte og konflikter arvingene imellom. Vi bistår også parter i slike saker.
I Advokatfirma Øglænd & Co. påtar vi oss også oppdrag som privat eller offentlig oppnevnt bostyrer til skifte av dødsboet. Ikke sjelden oppstår det tvister rundt skifte og konflikter arvingene imellom. Vi bistår også parter i slike saker. Videre har vi til enhver tid flere konkursbo til behandling for Jæren tingrett, og vi bistår også selskaper og privatpersoner som har tvister mot konkursbo, eller står i fare for å gå konkurs.