FAST EIENDOM

En stor del av sakene vi jobber med gjelder fast eiendom. Vi har avtale med Huseiernes landsforbund, slik at medlemmer der får rabatterte priser, og vi bistår kunder på alle sider av bordet. Her er typiske saksområder vi jobber med:
• Kjøp og salg av bolig
• Tvister etter kjøp og salg av bolig.
• Nabotvister.
• Byggekontrakter.
• Eiendomsgrenser.
• Ekspropriasjon osv.
«Advokat Øglænd bistår også med oppgjørsoppdrag ved salg av bolig. Det kan avtales fastpris eller pris etter medgått tid.
Kontakt Øglænd dersom dette er aktuelt.»

TA KONTAKT TIDLIG

Generelt vil vi anbefale å ta kontakt med advokat tidligst mulig i prosessen. Vår erfaring er at sakene da løser seg lettere. Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre, og skulle saken ende i retten, vil du da også ha en bedre sak.

TIDFRRIST FOR REKLAMASJON

Reklamasjonsfristen leder til mange unødvendige tvister. Dersom du oppdager feil eller mangler ved eiendommen du har kjøpt, må du reklamere innen rimelig tid. Høyesterett har slått fast at “rimelig tid” vil si cirka et par måneder. Reklamerer du for sent, kan kravet være tapt, selv om det gjelder store beløp. Vi vil derfor anbefale deg å reklamere umiddelbart om du oppdager feil.
VIKTIG: Reklamerer du for sent, er kravet sannsynligvis tapt, selv om det gjelder store beløp

LOVER PÅ DETTE FELTET

Her er noen av de mest brukte lovene på saksfeltet: avhendingsloven, bustadoppføringsloven, borettslagsloven, eierseksjonssameieloven, sameieloven, naboloven og servituttloven.