FORSVARER OG BISTANDSADVOKAT

Alle som straffeforfølges har rett til å velge forsvarer selv og i mange tilfeller også rett på gratis bistandsadvokat. Dette gjelder gjennom hele prosessen, fra politiet starter etterforskningen til domstolen har avgjort saken. Vi anbefaler at du tar kontakt så snart etterforskningen er iverksatt, slik at vi kan gi råd og veiledning helt fra starten av.

Er du usikker på om du har krav på gratis bistandsadvokat, ring oss eller send oss
Advokat Øglænd er fast bistandsadvokat ved Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.