HÅNDVERKERTJENESTER

Mange håndverkere er dyktige og gjør jobben, men dessverre får mange problemer med håndverkeren. Vanlige klageområder er:
• Kvaliteten på arbeidet.
• Forsinkelser.
• Prismessige forhold.
Formålet med håndverkertjenesteloven er å begrense antall konflikter og lettere løse de konflikter som likevel oppstår.

HVA KAN KLAGES PÅ

For at håndverksloven skal anvendes, må håndverkerne opptre i egenskap av næringsdrivende og tjenesten være til personlig bruk for deg som forbruker. Loven gjelder fysisk arbeid på ting og fast eiendom som ikke er nyoppføring av bolig. Typisk er reparasjonsarbeider, installasjoner, vedlikehold, ombygging med mer. Helsetjenester og veterinærtjenester samt tannlegearbeid er unntatt fra loven.
Malere, urmakere, optikere, bilverksteder, renserier, taktekkere, elektrikere og rørleggere er typiske eksempler på håndverkere innenfor lovens virkeområde.

SKRIFTLIG AVTALE

Første bud når du skal bruke håndverker er å inngå en skriftlig avtale. Avtalen bør regulere hvilket resultat man ønsker oppnådd og hvordan dette skal nås. Det anbefales å utarbeide en skriftlig arbeidsbeskrivelse med fremdriftsplan knyttet til arbeidets omfang, varighet og pris. Både som håndverker og forbruker kan du rammes hardt dersom arbeidsavtalen er uklar. Pris er ofte et sentralt punkt, og derfor anbefales det generelt å alltid innhente et skriftlig tilbud på den jobben som skal gjøres. Der det ikke er avtalt en absolutt pris, men hvor det er gitt en omtrentlig pris, er hovedregelen at man har fått et prisoverslag som maksimalt kan overskrides med 15%.

NB! Nyere rettspraksis legger listen svært lavt for at det er gitt bindende prisoverslag i forbrukerforhold, jf. HR-2016-761-A.

Håndverkeren plikter å opplyse om tjenestens hensiktsmessighet i forhold til ditt behov. Hvis det f.eks. finnes flere metoder for å fjerne malingen på huset ditt, skal du få informasjon om og valgmuligheter i forbindelse med dette.

PRIS OG BETALING

Det er tjenesteyter som har bevisbyrden på hvilken pris som er avtalt. Du kan for eksempel kreve at det skrives regning for arbeidet. Det kan ikke kreves ordregebyr, ekspedisjonsgebyr eller fakturagebyr i tillegg til prisen for tjenesten. Håndverkeren kan bare ta betalt for forundersøkelser hvis han har tatt forbehold om dette på forhånd.

KONFLIKTER

Konflikter vil hovedsakelig oppstå på grunn av feil og mangler ved tjenesten eller ved forsinkelse. Forsinkelse er det hvis tjenesten ikke er avsluttet til rett tid. Mangel kan konstateres hvis tjenesten ikke er utført fagmessig og du ikke har fått den tjenesten du utfra avtalen kunne forvente.
VIKTIG: Vær klar over at du kan holde tilbake en del av betalingen tilsvarende verdien av det forhold du vil reklamere på. Det er således viktig å raskt få en annen fagperson til å se på mangelen.

REKLAMASJON

Hvis du skal klage, må dette skje innen rimelig tid etter at du oppdaget mangelen eller forsinkelsen.
Reklamasjonsfristen på ting er 2 år fra avslutningen av oppdraget. Reklamasjonsfristen for fast eiendom er på 5 år fra avslutningen av oppdraget.