KJØPSRETT

FEIL OG FORSINKELSER

Det avgjørende for om du har et krav er om feilen utgjør en mangel etter kjøpsloven. Grunnvilkåret er at feilen eller svakheten må ha vært til stede da du overtok tingen. En forsinkelse vil også utgjøre et kontraktsbrudd om den er i strid med avtalen.

Om du mener det foreligger en mangel eller forsinkelse, må du reklamere innen rimelig tid. I dette ligger at du må gi selger beskjed om at han bryter avtalen. Som regel kreves det at man reagerer i løpet av kun et par måneder fra man oppdager mangelen. Om du reklamerer for seint, har du i de fleste tilfeller tapt alle rettigheter overfor selger. Reklamasjonen bør sendes snarest og på en måte som kan dokumenteres, eksempelvis gjennom e-post. Det må videre fremgå klart at du mener noe er i strid med avtalen og at du krever kompensasjon.

KJØPERS ANSVAR

Dersom en vare ikke leveres i den stand den skulle ha etter avtalen, har den en mangel. Dette kan gjelde både ved bolig eller gjenstander som eksempelvis bil. Konflikter mellom kjøper og selger oppstår ofte, og det kan være hensiktsmessig å kontakte en advokat for å komme fram til en løsning på problemet. Både hus og bil selges ofte ”som den er”. Dette er en ansvarsfraskrivelse fra selger sin side. Selv om tingen er solgt som den er, foreligger det en mangel når:
• Selger har gitt feil opplysninger ved avtaleinngåelsen.
• Selger har holdt tilbake relevante opplysninger ved avtaleinngåelsen.
• Varen er i vesentlig dårligere stand enn det som følger av kjøpsavtalen.
NB! De fleste villa- og innboforsikringer gir dekning for rettshjelp i slike tvister.