NABORETT & BOLIGRETT

Vi har gjort en betydelig mengde oppdrag for privatpersoner i saker om bolig- og naborett. Dette er saker som betyr mye for klienten, og der vår viktigste rolle er å bidra til raske og rimelige løsninger. I tillegg til å bistå enkeltpersoner, har vi også sameier og borettslag som klienter. Vår erfaring er at det oppstår mange krevende tvister i eierseksjonssameier og borettslag. Her kan det være mye å forlange av styret/eierne å kunne alle reglene som gjelder. Dersom du sitter i et slikt styre, vil vi særlig anbefale å kontakte advokat tidlig. I verste fall kan du havne i ansvar for feil styret begår. Vår erfaring er at konflikter kan unngås dersom man søker bistand tidlig og er påpasselig ved utforming av avtaler og vedtekter.

Vår kompetanse omfatter blant annet:
Hva har naboen lov til å gjøre?
Tvister om trær og annet i grensen.
Fordeling av fellesutgifter i sameier/borettslag.
Grensene for flertallsavgjørelser/myndighetsmisbruk.
Husleieavtaler og tvister i husleieforho