Ring oss på 51 97 20 20 idag!

Håndverkertjenester

Håndverkertjenester 2018-03-11T17:14:34+00:00

Håndverkertjenester

Håndverkere engasjeres for å gjøre mange forskjellige jobber, og ofte er man avhengig av at jobben blir gjort på en god og rask måte for at man skal unngå reparasjoner, skader, eller at andre må gjøre arbeidet igjen etter kort tid. For sent utførte håndverkertjenester kan også gi store ulemper og tap for en oppdragsgiver

Spørsmål og svar:

Dersom håndverkeren opptrer som næringsdrivende, og tjenesten skal være til personlig bruk for deg som forbruker, kan håndverkertjenesteloven være aktuell i din sak. Loven gjelder fysisk arbeid på ting og fast eiendom, som ikke er nyoppføring av bolig. Dersom håndverkertjenesteloven kommer til anvendelse gir den deg et «minimumssett» av rettigheter, dersom kontrakten du har tegnet med håndverkeren ikke gir deg bedre rettigheter.

Som forbruker kan du klage på forsinkelser ved håndverkerens arbeider dersom vedkommende ikke blir ferdig innen avtalt tid eller innen rimelig tid.

Du kan også klage dersom håndverkertjenesten du har bestilt ikke er gjennomført på fagmessig måte, dersom håndverkeren har levert dårlige materialer eller dersom resultatet av arbeidene ikke er som avtalt.

Dersom du som oppdragsgiver ikke overholder reklamasjonsfristen, kan dette føre til at du mister ditt krav mot håndverkeren. Reklamasjon må sendes tjenesteyter «innen rimelig tid» etter at du har oppdaget mangelen.

Håndverkertjenesteloven drar opp grensene for hva du kan kreve dersom håndverkeren ikke overholder avtalte frister, eller dersom det ferdige arbeidet ikke er gjennomført på en god nok måte.

Ved forsinkelse kan du holde betalingen tilbake, kreve tjenesten utført eller heve avtalen.

Ved mangel kan du holde betalingen tilbake, kreve retting, prisavslag eller heving. Du kan også kreve erstatning.

Dersom oppdragsgiver og håndverker ikke klarer å nå en enighet, kan saken løses ved forhandlinger eller gjennom tvisteløsning ved nemnd eller domstoler.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

SEND MELDING