admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 9 blog entries.

Bilbrann

2020-01-10T13:51:14+00:00

Bilbrann – penger opp i røyk? I løpet av timene og dagene etter den dramatiske brannen i parkeringshuset på Stavanger lufthavn har det fremkommet flere uttalelser om skadene som oppsto i brannen, og følgene dette vil få for de som er involvert på en eller annen måte. Blant disse finner vi [...]

Bilbrann 2020-01-10T13:51:14+00:00

Personskade

2020-01-10T13:43:25+00:00

Har du fått en personskade på grunn av en yrkesskade, bilulykke eller en ulykke på fritiden? Her følger en oversikt over erstatningsordninger og ulykkesforsikringer som ofte kan gi deg erstatning. I Norge er det forsikringsplikt for alle motorvogner, og det er objektivt erstatningsansvar for alle skader som er forårsaket av biler, [...]

Personskade 2020-01-10T13:43:25+00:00

Huskeliste

2019-12-20T11:13:06+00:00

«Huskeliste» - hva bør man undersøke før man engasjerer en entreprenør, og hvor finner man informasjon? Det viktigste forbruker gjør for å forebygge det å stå igjen «rettsløs» overfor en useriøs håndverker, er å vurdere om avtaleparten er økonomisk solid før avtale inngås. Her er for eksempel «proff.no» et tips for [...]

Huskeliste 2019-12-20T11:13:06+00:00

Fremtidsfullmakt

2019-12-17T12:16:44+00:00

Hva er fremtidsfullmakt? En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til selvbestemmelse, også etter at «hodet svikter». Den som lager en fullmakt, kalles fullmaktsgiver. Den som utpekes av fullmaktsgiver, kalles fullmektig. Fullmaktens hovedtrekk Fullmakten utformes generelt slik at fullmektigen skal håndtere løpende utgifter og inntekter, forvalte fast eiendom, kunne gi gaver eller forskudd [...]

Fremtidsfullmakt 2019-12-17T12:16:44+00:00

Foreldretvister

2019-12-17T12:17:20+00:00

Er det utfordrende å finne gode løsninger for hvor barna skal bo og samvær? Eller har dere en avtale som ikke fungerer for barna? Barneloven inneholder regler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær. Dersom foreldrene ikke blir enige må det avgjøres av retten. Alle avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet [...]

Foreldretvister 2019-12-17T12:17:20+00:00

Håndverkertjenester

2019-12-17T12:18:01+00:00

Har du mistanke om det som er levert ikke er som forventet eller er det uenighet om hva som skal betales? Her følger en kort redegjørelse over de mest sentrale bestemmelser og problemstillinger som vi opplever. For en nærmere vurdering av din sak vil jeg foreslå at du tar kontakt. Det [...]

Håndverkertjenester 2019-12-17T12:18:01+00:00

Adgangen til midlertidig ansettelse

2019-12-17T12:18:43+00:00

Adgangen til midlertidig ansettelse Den klare hovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og for et ubegrenset tidsrom. Det må avtales et konkret arbeidsomfang for at ansettelsesforholdet skal kunne anses som en fast ansettelse. Arbeidsomfanget som avtales kan ikke være lavere [...]

Adgangen til midlertidig ansettelse 2019-12-17T12:18:43+00:00

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier

2019-12-17T12:19:42+00:00

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier I eierseksjonssameier reguleres vedlikeholdsplikten i eierseksjonsloven § 32 og § 33. Seksjonseieren plikter å vedlikeholde sin bruksenhet slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Videre er seksjonseierens vedlikeholdsplikt nå ganske detaljert regulert i loven: «Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt [...]

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier 2019-12-17T12:19:42+00:00

Rettigheter overfor naboer

2019-12-17T12:19:56+00:00

Rettigheter overfor naboer Utgangspunktet er at en eier fritt disponerer over egen eiendom, og bestemmer selv hva han eller hun vil foreta seg på egen eiendom. Denne friheten har imidlertid visse rammer. De viktigste reglene for dette finner en i naboloven. Det følger av naboloven § 2 at ingen må «ha, [...]

Rettigheter overfor naboer 2019-12-17T12:19:56+00:00