admin

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 5 blog entries.

Foreldretvister

2019-12-02T13:33:37+00:00

Er det utfordrende å finne gode løsninger for hvor barna skal bo og samvær? Eller har dere en avtale som ikke fungerer for barna? Barneloven inneholder regler om foreldreansvar, hvor barnet skal bo og samvær. Dersom foreldrene ikke blir enige må det avgjøres av retten. Alle avgjørelser om foreldreansvar, hvor barnet [...]

Foreldretvister 2019-12-02T13:33:37+00:00

Håndverkertjenester

2019-11-13T10:38:34+00:00

Har du mistanke om det som er levert ikke er som forventet eller er det uenighet om hva som skal betales? Her følger en kort redegjørelse over de mest sentrale bestemmelser og problemstillinger som vi opplever. For en nærmere vurdering av din sak vil jeg foreslå at du tar kontakt. Det [...]

Håndverkertjenester 2019-11-13T10:38:34+00:00

Adgangen til midlertidig ansettelse

2019-11-06T08:12:32+00:00

Adgangen til midlertidig ansettelse Den klare hovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Fast ansettelse innebærer at ansettelsen er løpende og for et ubegrenset tidsrom. Det må avtales et konkret arbeidsomfang for at ansettelsesforholdet skal kunne anses som en fast ansettelse. Arbeidsomfanget som avtales kan ikke være lavere [...]

Adgangen til midlertidig ansettelse 2019-11-06T08:12:32+00:00

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier

2019-11-05T11:24:41+00:00

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier I eierseksjonssameier reguleres vedlikeholdsplikten i eierseksjonsloven § 32 og § 33. Seksjonseieren plikter å vedlikeholde sin bruksenhet slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Videre er seksjonseierens vedlikeholdsplikt nå ganske detaljert regulert i loven: «Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt [...]

Vedlikeholdsplikt i eierseksjonssameier 2019-11-05T11:24:41+00:00

Rettigheter overfor naboer

2019-10-29T15:31:59+00:00

Rettigheter overfor naboer Utgangspunktet er at en eier fritt disponerer over egen eiendom, og bestemmer selv hva han eller hun vil foreta seg på egen eiendom. Denne friheten har imidlertid visse rammer. De viktigste reglene for dette finner en i naboloven. Det følger av naboloven § 2 at ingen må «ha, [...]

Rettigheter overfor naboer 2019-10-29T15:31:59+00:00