Om oss

OM OSS 2019-12-19T13:27:32+00:00

Advokatfirma Øglænd & Co AS

Advokatfirma Øglænd & Co AS har kontorer i Luramyrveien 25A, ikke langt fra kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes. Ved vårt advokatkontor finner du kvalifiserte, erfarne og engasjerte ansatte, som er opptatt av å løse din sak. Vi opererer med fornuftige priser og bistår privatpersoner, samt små og mellomstore bedrifter.

Våre advokater har hver sine fagfelt. Disse spenner fra tvister om fast eiendom til arbeidsrett, konkurs, arv og dødsbo, skifteoppgjør ved samlivsbrudd, foreldretvister, strafferett, med videre. Erfaringsmessig venter folk for lenge før de kontakter advokat. Får vi muligheten til å komme inn på et tidlig stadium, blir som regel utfallet både bedre og mer kostnadseffektivt.

Våre advokater

HARALD ØGLÆND

ADVOKAT

SEND E-POST

Øglænd er tilknyttet Huseiernes landsforbund som samarbeidsadvokat. Han arbeider mest med fast eiendom, særlig reklamasjonssaker etter kjøp/salg av ny eller brukt bolig. Også arv, familierett og skifte, er Haralds områder, samt bistandsadvokat og forsvarer i straffesaker. Øglænd er også fast bistandsadvokat for Jæren tingrett og Gulating lagmannsrett.

Harald Øglænd avla juridisk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1990. Deretter jobbet han som politijurist ved Rogaland politikammer i Sandnes før han i 1993 gikk inn i et kontorfellesskap med advokater på Bryne. I 2004 gikk han inn i kontorfellesskap med advokatfirmaet Helliesen-Kverberg AS i Stavanger før han i 2006 startet opp advokatfirma i Sandnes.

HÅKON HALVORSEN

ADVOKAT

SEND E-POST

Halvorsen jobber mye med blant annet forsikringsrett, tvisteløsning i avtaleforhold for bedrifter og private, skifte av dødsbo og ektefellebo, samboeroppgjør, samt konkursbo og selskapsrett.

Halvorsen er daglig leder i firmaet og styremedlem i Advokatforeningen, Sør-Rogaland krets. Han avla juridisk embetseksamen ved universitetet i Oslo i 2004 med fordypning i bl.a forsikrings- og selskapsrett. Han har vært skattejurist ved skattefutkontorene i Rogaland og Hordaland, samt Sentralskattekontoret for utenlandssaker før han begynte i Advokatfirma Øglænd & Stangeland AS i 2008. I 2010 ble han partner i det som siden har hatt navnet Advokatfirma Øglænd & Co AS.

ERIK HETLAND

ADVOKAT

SEND E-POST

Hetland begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co AS i 2013 og fikk advokatbevilling i 2015. Han arbeider blant annet med arbeidsrett, lønnskrav i konkurs, trygderett og alminnelig forvaltningsrett.

Erik har mastergrad i rettsvitenskap ved universitetet i Oslo fra 2009 med arbeidsrett og personvern som valgfag. Han er også diplommarkedsfører med spesialisering i markedskommunikasjon, har tidligere jobbet i sikkerhetspsykiatrien og vært skattejurist ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker hvor han i særlig grad arbeidet med rapportering i utenlandsforhold og skattepliktsvurderinger. Hetland har sittet i tilsynsrådet for kriminalomsorgen region sør-vest.

TERESE KRINGLEBOTTEN BAUGE

ADVOKAT

SEND E-POST

Advokat Kringlebotten Bauge jobber blant annet med fast eiendom, konkurs, arverett, skilsmisse og opphør av samboerforhold, barnerett/barnevern og strafferett.

Kringlebotten Bauge fikk advokatbevilling i januar 2017. Hun har sin mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen fra 2014 og har vært advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co siden august 2015. Før det var hun ansatt i Advokatfirmaet Responsa AS. Terese skrev masteroppgave om domstolens behandling av samværsrett i saker med påstander om overgrep. Som valgfag tok hun strafferett, familierett og megling. Disse ble tatt ved Hamline University i Minnesota, USA. I studietiden var hun president i ELSA (the European Law Students Association) lokalt og nasjonalt.

HÅKON PINDERØD ELIASSEN

ADVOKAT

SEND E-POST

Eliassen tiltrådte Øglænd & Co AS i september 2016, og kom da fra en stilling som advokat i Advokatfirmaet Legal ANS (nå AS).
Han begynte som advokatfullmektig i april 2012, og fikk advokatbevilling i 2014. Han har erfaring fra flere ulike rettsområder. Han har jobbet mest med vurderinger og tvistesaker innenfor fast eiendom, kjøps- og kontraktsrett, plan- og bygningsrett, alminnelig forvaltningsrett, pengekravsrett, tvangsfullbyrdelse, samt strafferett. Han har også erfaring fra flere andre rettsfelt.

Håkon har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2011. Hans masteravhandling gjaldt emner innen lov om eiendomsregistrering og alminnelig forvaltningsrett. Han er også utdannet ved Politihøgskolen i Oslo, og har blant annet jobbet som etterforsker i Oslo politidistrikt.

MERETE SÆBØ

ADVOKATSEKRETÆR

SEND E-POST

Sæbø har vært sekretær i Advokatfirma Øglænd & Co siden 2007. Hun har lang fartstid som advokatsekretær og jobbet blant annet for advokat Johan Haga i perioden 1995 til 2006.

Merete er blant annet kontorets regnskapsfører og tar seg av alle henvendelser fra klienter vedrørende oppgjør for salær, avregninger mot forsikringsselskaper osv.

GULLIK MAUDAL HUSEBY

ADVOKATFULLMEKTIG

SEND E-POST

Huseby begynte som advokatfullmektig i Advokatfirma Øglænd & Co i 2018. Han arbeider med blant annet personskade- og erstatningssaker, og har lang erfaring med forsikringsrett.

Gullik fullførte master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2011. Han har jobbet i KLP Skadeforsikring AS fra 2012, der han jobbet med erstatnings- og forsikringsrett frem til han begynte i Advokatfirma Øglænd & Co i februar 2018. Blant sakstypene Huseby har erfaring med er yrkesskade- yrkessykdoms- og bilansvarssaker, samt saker som gjelder alminnelig erstatningsrett og forsikringsrett. Temaet for Husebys masteravhandling var bevisavskjæring grunnet utilbørlig ervervede bevis.