Ring oss på 51 97 20 20 idag!

Fast eiendom / eiendomstvister

Fast eiendom / eiendomstvister 2018-11-20T11:33:36+00:00

Fast eiendom / eiendomstvister

En stor del av sakene vi jobber med gjelder fast eiendom. Her er typiske saksområder vi jobber med:

  • Kjøp og salg av fast eiendom
  • Nabotvister
  • Byggekontrakter
  • Eiendomsgrenser
  • Ekspropriasjon

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat tidligst mulig i prosessen, fordi vår erfaring er at sakene da løser seg lettere. Med advokatbistand er også sannsynligheten for å gjøre feil mindre, og skulle saken ende i retten, vil bedriften da også ha en bedre sak.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS