Ring oss på 51 97 20 20 idag!

Forsikringssaker

Forsikringssaker 2018-09-03T11:00:16+00:00

Forsikringssaker

Forsikringsavtaler kan dekke mange skader og uhell. Noen blir likevel møtt med avslag fra sitt forsikringsselskap når de har meldt en skade de forventer at skal dekkes, eller de møtes med andre innspill eller krav om dokumentasjon. Da oppstår det spørsmål om forsikringsselskapets avgjørelse er riktig, og hva man kan gjøre videre.

Spørsmål og svar:

Dersom den du retter et forsikringskrav mot bestrider at skaden faller inn under forsikringen, mener forsikringsselskapet at du ikke har rett på noen forsikringsutbetaling.

Dersom du ikke er enig med ditt forsikringsselskap om dette, og ikke ønsker å slå deg til ro med avgjørelsen, bør du klage. I noen tilfeller gjelder egne klagefrister.

Avslag på krav sendt forsikringsselskaper kan som klar hovedregel klages inn for Finansklagenemnda. En annen mulighet er å klage saken inn for domstolene.

Dersom du har fått et avslag med orientering om denne klagemuligheten kan en klagefrist på 6 måneder ha begynt å løpe. Ved utløpet av fristen mister du retten til forsikringsutbetaling. Derfor kan det haste med å ta nye skritt i saken dersom du er uenig i forsikringsselskapets avgjørelse.

Forsikringsavtaleloven og forsikringsavtalen du har inngått kan i noen tilfeller gi forsikringsselskapet åpning for å kreve regress eller erstatning fra deg. Det ligger likevel klare begrensninger til forsikringsselskapenes rettigheter i denne sammenheng.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS