Ring oss på 51 97 20 20 idag!

Forsvarer og bistandsadvokat

Forsvarer og bistandsadvokat 2018-04-25T17:41:06+00:00

Forsvarer og bistandsadvokat

«Har du vært utsatt for en straffbar handling kan du ha rett til juridisk bistand på statens regning. Det finnes regler om offentlig betaling både i rettshjelploven § 11 (fri rettshjelp) og i straffeprosessloven § 107a (retten til bistandsadvokat).  Det er viktig å kontakte advokat tidlig slik at din sak havner i rett spor fra første dag. Du bør ta kontakt allerede før avhør hos politiet, da man eksempelvis kan tape retten til erstatning om man ikke går rett frem med det formelle. Får du oppnevnt bistandsadvokat, omfatter dette normalt også hjelp til å søke erstatning via domstolen eller via Kontoret for voldsoffererstatning.

Dersom du anklages for å ha gjort noe straffbart, har du alltid rett til å ha med deg advokat i avhør under etterforskningen. Praksis går ut på at det offentlige ofte betaler for advokatbistand etter begrunnet søknad, dersom du risikerer mer enn 1-2 måneder i fengsel. Sakens alvorlighet er viktigst i denne vurderingen. Andre forhold, som helse, kan også spille inn. Advokaten kan hjelpe med søknaden og kan innhente kopi av saksdokumentene. Ved hovedforhandling i tingretten har man som regel krav på forsvarer betalt av staten, med unntak for mindre saker så som eksempelvis promillesaker. I ny straffeprosesslov er det foreslått å utvide rettighetene til å ha forsvarer under politiavhør. Du plikter ikke å møte hos politiet dersom det på forhånd er gjort klart at du ikke ønsker å avgi forklaring.»

Bistandsadvokat:

Har du vært utsatt for en straffbar handling kan du ha rett til juridisk bistand på statens regning. Det finnes regler om offentlig betaling både i rettshjelploven § 11 (fri rettshjelp) og i straffeprosessloven § 107a (retten til bistandsadvokat).

Du har en ubetinget rett på bistandsadvokat for eksempel i saker om familievold eller der gjerningsmannen bryter et kontaktforbud. Sakstypene er ramset opp i straffeprosessloven § 107 a, bokstav a).

I andre type saker må man generelt søke tingretten.  Det er uansett viktig å kontakte advokat tidlig slik at din sak havner i rett spor fra første dag og slik at advokaten kan hjelpe deg med søknaden. Du bør ta kontakt allerede før avhør hos politiet, da man eksempelvis kan tape retten til erstatning om man ikke går rett frem med det formelle. Får du oppnevnt bistandsadvokat, omfatter dette normalt også hjelp til å søke erstatning via domstolen eller via Kontoret for voldsoffererstatning.

Forsvarer:

I straffesaker får du i mange tilfeller dekket forsvarerbistand av det offentlige. Dette gjelder dersom du pågripes og politiet opprettholder pågripelsen i mer enn 24 timer. Dersom du blir tiltalt i en straffesak og må møte til hovedforhandling i tingretten, har du som regel også krav på forsvarer dekket av det offentlige. Det kan også være mulig å få dekket advokatbistand under etterforskningen av en straffesak. Hovedregelen i norsk rett er at du selv kan velge forsvarer. Du har alltid rett til å ha med deg advokat under avhør og under andre trinn under etterforskningen. Praksis går ut på at det offentlige kan betale for advokatbistand etter begrunnet søknad, dersom du risikerer mer enn 1-2 måneder i fengsel. Sakens alvorlighet er viktigst i denne vurderingen. Andre forhold, som helse, kan også spille inn. Advokaten kan hjelpe med søknaden og kan innhente kopi av saksdokumentene. I ny straffeprosesslov er det foreslått å utvide rettighetene til å ha forsvarer under politiavhør. Du plikter ikke å møte hos politiet dersom det på forhånd er gjort klart at du ikke ønsker å avgi forklaring.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS