Forvaltningsrett – det offentlige som motpart

Forvaltningsrett – det offentlige som motpart 2019-10-29T10:55:48+00:00

Forvaltningsrett – det offentlige som motpart

Vi bistår deg som privatperson i møte med det offentlige.

Mange opplever det som vanskelig å ha motstridende interesser med kommune, fylke eller stat, eller å ha saker til behandling av blant annet NAV, Helsevesenet, Skatteetaten, Datatilsynet eller Kontoret for voldsoffererstatning.

I Norge er privatpersoner gitt klare rettigheter, og det stilles strenge krav til det offentliges saksbehandling. I enkelte tilfeller har du også rett til å få dekket advokatutgifter av det offentlige. Det er likevel ofte utfordrende å få gjennomslag for sine rettigheter, og mange opplever det som en stor belastning å forholde seg til offentlige organer.

Vi har lang erfaring med slike forvaltningssaker, og våre advokater har bred kompetanse på disse områdene.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS