Ring oss på 51 97 20 20 idag!

Kjøp og salg av bolig

Kjøp og salg av bolig 2019-10-11T13:05:31+00:00

Kjøp og salg av bolig

Etter et boligkjøp kan det oppstå uenigheter mellom kjøper og selger om hvorvidt boligen er slik som avtalt eller om boligen er mangelfull.

Fast eiendom er ofte solgt «som den er». Dette er en ansvarsfraskrivelse fra selgers side. Avhendingsloven har likevel bestemmelser som fastslår nærmere når en bolig i alle tilfeller kan ha en mangel.

Dersom man har kjøpt en bolig med en mangel, eller man opplever å få krav rettet mot seg etter å ha solgt en bolig, vil det kunne være mange parter å forholde seg til. Kjøper og selger vil vanligvis være parter, men også meglere, takstmenn, håndverkere eller forsikringsselskaper kan være parter i slike saker.

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig å engasjere en advokat for å beholde overblikket i saken, slik at man også når en god løsning. En stor del av Advokatfirma Øglænd & Cos oppdrag gjelder fast eiendom. Vi har avtale med Huseiernes landsforbund, slik at medlemmer der får rabatterte priser. Vi bistår kunder på alle sider av bordet.

Spørsmål og svar:

Dersom boligen er solgt «som den er» har den likevel en mangel dersom:

  • Selger har gitt feil opplysninger ved avtaleinngåelsen
  • Selger har holdt tilbake relevante opplysninger ved avtaleinngåelsen
  • Boligen er i vesentlig dårligere stand enn det som følger av kjøpsavtalen

Reklamasjonsfristen begynner å løpe så snart du oppdager mangelen, og du må reklamere til selger innen rimelig tid. I dette ligger at du må gi selger beskjed om at han bryter avtalen. Som regel kreves det at man reagerer i løpet av kun et par måneder fra man oppdager mangelen.

Om du reklamerer for sent, har du i de fleste tilfeller tapt alle rettigheter overfor selger. Reklamasjonen bør sendes snarest og på en måte som kan dokumenteres, eksempelvis gjennom e-post. Det må videre fremgå klart at du mener noe er i strid med avtalen og at du krever kompensasjon

Dersom det oppstår en tvist om mulige mangler etter et boligsalg, vil det kunne være forsikringer som i noen tilfeller dekker utgifter til juridisk bistand:

  • Forsikring på boligen som er solgt / kjøpt – dette gjelder både kjøper og selger
  • Boligkjøperforsikring
  • Eierskifteforsikring

Ved oppstart av oppdraget avklarer Advokatfirma Øglænd & Co sammen med deg hvilke forsikringer som kan være aktuelle.

Trenger du advokat?

Ta kontakt så vi kan hjelpe deg med å få saken din løst.
Ring oss på 51 97 20 20 idag!

KONTAKT OSS